Si mund të përfitoni subvencion për ndërrimin e dritareve dhe dyerve të jashtme e shtëpisë, cilat janë kriteret?

LAJMEEKONOMIKOSOVE

8/11/20231 min read

Me qëllim kursimin më të madh të energjisë dhe rritjen e mirëqenies në shtëpitë individuale, Qeveria e Kosovës ka vendosur të subvencionojë rreth dy mijë familje për izolimin e shtëpive të tyre.

Subvencionet 45% nga Ministria , Kompania ActivaGroup eshte nje mundesi e mrekullueshme per shtepin tuaj.

Subvencionet 45% paraqesin nje ndihme financiare te rendesishme per individet qe dëshirojnë ndërrimin e dritareve dhe dyerve të jashtme e shtëpisë.

Aplikimi në thirrjen për “masa të efiçiencës së energjisë për shtëpitë individuale të banimit” mund të bëhet përmes platformës elektronike e-Kosova, në seksionin “Grante dhe subvencione”.Qytetarët mund të aplikojnë nga 8 gushti deri më 25 shtator 2023. Ata, të cilët i plotësojnë kriteret, do të përfitojnë një subvencion prej 45 për qind të kostos së investimit, e kufizuar në shumën prej 5.500 eurosh.

Kompania ActivaGroup, si partner i rëndësishëm në këtë iniciativë, ofron ndihmë dhe këshillë të specializuar për ndërrimin e dritareve dhe dyerve të jashtme e shtëpisë.

https://www.facebook.com/activagroup.rks

www.activagroup-rks.com