Së shpejti në Suharekë pritet investim madhor në fushën energjetikës nga një bisnismen kosovaro- gjerman i cili është nga komuna e Suharekës , z. Ismet Shala i cili do të krijoj rreth 100 vende pune.

LAJMEKOSOVEEKONOMI

8/6/20231 min read

Mërgimtari i suksesshëm z.Ismet Shala nga Mushtishti i Suharekës i cili punon dhe vepron në Gjermani pritet të hap mbi 100 vende pune. Ky bisnismen ka dëshmuar veten në Gjermani e poashtu para disa muajsh ka hapur bisnes të ri në Kosovë në fushën e shëndetësisë, saktësisht në Shirokë të Suharekës "Medical Center Shala" , me një staf rreth 34 të punësuarish. Investitori është i përkushtuar për të hapur edhe 100 vende të lira pune në sektorin e energjisë ku shihet që është një person me vizion të qartë dhe shumë ambicioz për të kontribuar në punësim dhe zhvillim ekonomik të vendit .
Me një ndikim të madh në rritjen ekonomike dhe në ruajtje të ambientit, ky investitor shpalos përpjekjet e tij për të sjellë ndryshime pozitive në komunitet dhe për të krijuar një shoqëri më të qëndrueshme.
Ky investitor ka zgjedhur të fokusohet në sektorin e elektrikës dhe energjisë, një fushë me rëndësi të madhe për zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve .
Përmes këtij investimi të madh, ky investitor dëshiron të ndërtojë një rrugë të re drejt zhvillimit ekonomik dhe të qëndrueshërisë e stabilitetit socio ekonomik, duke krijuar vende të reja të punës dhe duke ndikuar në përmirësimin e infrastrukturës energjetike të vendit. Për risitë e radhës se kur pritet të filloj ky projekt do të ju njoftojmë në kohë reale .